Η παρούσα μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου της ιστοσελίδας έχει γίνει από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ολοκληρωμένη ή ακριβής. Close Disclaimer

Πολιτική WorldLingoPrivacy


Αποτελεσματικός από τις 17η Σεπτεμβρίου 2013

  1. Ασφαλές λιμάνι της ΕΕ.

    Το WorldLingo συμμορφώνεται με τις ΗΠΑ. - ΕΕ. Ασφαλές λιμενικό πλαίσιο και οι ΗΠΑ. - Ελβετικό ασφαλές λιμενικό πλαίσιο όπως εκτίθεται από τις ΗΠΑ. Τμήμα εμπορίου σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, και τη διατήρηση των προσωπικών στοιχείων από τις χώρες μέλη και την Ελβετία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το WorldLingo έχει πιστοποιήσει ότι εμμένει στις ασφαλείς αρχές λιμενικής ιδιωτικότητας της ειδοποίησης, της επιλογής, της προς τα εμπρός μεταφοράς, της ασφάλειας, της ακεραιότητας στοιχείων, της πρόσβασης, και της επιβολής. Για να μάθει περισσότεροι για το ασφαλές λιμενικό πρόγραμμα, και για να δουν την πιστοποίηση WorldLingo, παρακαλώ να επισκεφτεί http://www.export.gov/safeharbor/

  2. Ψήφισμα διαφωνίας με WorldLingo. Εάν έχετε τις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σχετικά με αυτήν την πολιτική, πρέπει να έρθετε σε επαφή με privacy@worldlingo.com
  3. WorldLingo. θα εκπληρώσει το αίτημά σας να ενημερώσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες σας μέσα σε 30 ημέρες με την επαφή Βικτώριας Munday (privacy@worldlingo.com).

Η μυστικότητά σας είναι ύψιστης σημασίας σε μας. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά την ευθύνη μας να κρατήσουμε το χρηματοκιβώτιο στοιχείων σας και προστατευμένος. Για αυτόν τον σκοπό εμμένουμε στις ακόλουθες αρχές:

  • Δεν θα ανταλλάξουμε ή δεν θα πωλήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας στους τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό.
  • Δεν θα μοιραστούμε τα στοιχεία επαφής σας με έναν άλλο χρήστη ή τρίτο χωρίς σαφή συγκατάθεσή σας.
  • Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που παρέχετε θα εξασφαλιστούν με πρωτόκολλα και την τεχνολογία βιομηχανίας τα τυποποιημένα.

Η ειδοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στα προσωπικά στοιχεία σας ή πώς χρησιμοποιείται ή κοινός θα ταχυδρομηθεί στις αναπροσαρμογές στην πολιτική μυστικότητάς μας on-line. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική μυστικότητας μέσω του ιστοχώρου μας 30 ημέρες πριν από να εφαρμοστούμε αλλαγών.

Εάν επιλέγετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες WorldLingo μετά από την ειδοποίηση των αλλαγών σας έχει σταλεί σε ή έχει δημοσιευθεί στην περιοχή μας, με αυτόν τον τρόπο επιλέγετε στη νέα πολιτική μυστικότητας και δέχεστε τις αλλαγμένες πρακτικές.

Η πολιτική ιδιωτικότητας WorldLingo έχει ως σκοπό να σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε. Η βοήθεια σας να κάνετε ενημέρωσε τις αποφάσεις κατά το χρησιμοποίηση των προϊόντων WorldLingo και των υπηρεσιών που βρέθηκαν στο www.worldlingo.com και τις άμεσα σχετικές περιοχές της (συλλογικά, «WorldLingo» ή «ιστοχώρος»).

Με τη χρησιμοποίηση ή την πρόσβαση WorldLingo, δέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική μυστικότητας.

Εάν έχετε τις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σχετικά με αυτήν την δήλωση, πρέπει να έρθετε σε επαφή με το προσωπικό μυστικότητάς μας privacy@worldlingo.com.


1. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Γενικά, μπορείτε να επισκεφτείτε WorldLingo on-line χωρίς αφήγηση μας που είστε και χωρίς διανομή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών. Υπάρχουν χρόνοι εντούτοις, όταν θα επιθυμήσουμε τις πληροφορίες από σας.

Μπορείτε να επιλέξετε να μας δώσετε τις προσωπικές πληροφορίες σε ποικίλες καταστάσεις. Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να θελήσετε να μας δώσετε τις πληροφορίες, όπως το όνομά σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέποντας σε μας για να αντιστοιχείτε με σας, για να επεξεργαστείτε μια παραγγελία, ή για να παρέχετε σε σας μια υπηρεσία συνδρομής.

Μπορείτε επίσης να παρέχετε σε μας τις λεπτομέρειες πιστωτικών καρτών σας για να αγοράσετε μια υπηρεσία από μας ή μια περιγραφή της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εμπειρίας σας σχετικά με ένα κενό σε WorldLingo που επιθυμείτε να θεωρηθείτε ξέν. Σκοπεύουμε να σας ενημερώσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες προτού να τις συλλέξουμε από σας εάν μας πείτε ότι δεν μας θέλετε για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε την περαιτέρω επαφή με σας πέρα από την πραγματοποίηση των αιτημάτων σας, θα σεβαστούμε τις επιθυμίες σας. Εάν μας δώσετε τις προσωπικές πληροφορίες για κάποιο άλλο, όπως ένας σύζυγος ή ένας συνάδελφος εργασίας, θα υποθέσουμε ότι έχετε την άδειά τους να κάνουν έτσι.

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης που παρέχεται από WorldLingo, εάν είναι μέσω αυτού του ιστοχώρου, γραφείο της Microsoft, ένας ιστοχώρος πελατών ή συναρμοσμένος μέσα σε μια υπηρεσία, WorldLingo εγγυήσεις ότι δεν θα κάνει ποτέ ούτε θα κρατήσει ένα αντίγραφο του αρχικού κειμένου σας που υποβάλλεται για τη μετάφραση, ούτε δεν θα κάνει ούτε θα κρατήσει ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων μεταφράσεών σας.

Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με τις ακόλουθες μεθόδους:

1.1 εγγραφή

Προκειμένου να γίνετε χρήστης WorldLingo ή μελλοντικός πελάτης, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν απολογισμό σε αυτόν τον ιστοχώρο. Για να δημιουργήσει έναν απολογισμό πρέπει για να παρέχετε τα ακόλουθα στοιχεία επαφής: όνομα, τελευταίο όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένας ασφαλής κωδικός πρόσβασης που περιέχει τις επιστολές και τους αριθμούς ίσως που παράγονται τυχαία από WorldLingo εναλλακτικά θα είστε σε θέση να επιλέξετε το σας κωδικός πρόσβασης.

Έχετε την επιλογή να παρέχετε σε μας τις δημογραφικές πληροφορίες όπως το προτιμημένα νόμισμα και το γένος σας ενθαρρύνουμε για να υποβάλουμε αυτές τις πληροφορίες έτσι μπορούμε να σας παρέχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία στην περιοχή μας.

WorldLingois ο μόνος ιδιοκτήτης των πληροφοριών συλλεχθεισών για τον ιστοχώρο WorldLingo.

1.2 πληροφορίες σχεδιαγράμματος

Όταν γίνεστε χρήστης, μπορείτε να παρέχετε τις πρόσθετες πληροφορίες Manage το τμήμα απολογισμού απολογισμού σας μου επιλογή της προτιμημένης γλώσσας πηγής και γλώσσας στόχου σας, της χώρας κατοικίας σας, του προτιμημένων νομίσματος και της χρονικής ζώνης. Η παροχή των πρόσθετων πληροφοριών πέρα από αυτήν που απαιτείται στην εγγραφή είναι εξ ολοκλήρου προαιρετική, αλλά επιτρέπει σε μας για να παρέχει σε σας μια ενισχυμένη εμπειρία χρηστών δεδομένου ότι μπορούμε να επιλέξουμε τις κατάλληλες τιμές κατά τη διάρκεια της συντήρησης σας παραδείγματος χάριν παρέχοντας τη σε απευθείας σύνδεση πληρωμή για ένα πρόγραμμα μεταφράσεων.

1.3 διαταγές

Εάν αγοράζετε μια υπηρεσία από μας, ζητάμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία από σας στο έντυπο διάταξής μας. Πρέπει να παρέχετε τα στοιχεία επαφής (διεύθυνση ονόματος, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τιμολόγησης) και τις οικονομικές πληροφορίες (αριθμός πιστωτικών καρτών και ημερομηνία λήξης). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για λόγους τιμολόγησης και για να γεμίσουμε τις διαταγές σας. Εάν να έχετε το πρόβλημα επεξεργαμένος μια παραγγελία, θα χρησιμοποιήσουμε τις λεπτομέρειες που παρέχονται για να σας έρθουν σε επαφή με.

1.4 αρχεία ημερολογίου

Συγκεντρώνουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα και τις αποθηκεύουμε στα αρχεία ημερολογίου. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), τύπος μηχανής αναζήτησης, φορέας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), αναφερόμενος/βγείτε τις σελίδες, το λειτουργικό σύστημα, το γραμματόσημο ημερομηνίας/χρόνου, και clickstream τα στοιχεία.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες δεν προσδιορίζουν τους μεμονωμένους χρήστες, για να αναλύσουν τις τάσεις, για να διαχειριστούν την περιοχή, για να ακολουθήσουν τις μετακινήσεις των χρηστών γύρω από την περιοχή και για να συγκεντρώσουν τις δημογραφικές πληροφορίες για τη βάση χρηστών μας συνολικά. Δεν συνδέουμε αυτό το αυτόματα συλλεχθε'ν στοιχείο με τα προσωπικά στοιχεία.

Χρησιμοποιούμε μια ακολουθώντας υπηρεσία τρίτων, Google Analytics που χρησιμοποιεί τα μπισκότα στα μη-προσωπικά στοιχεία διαδρομής για τους επισκέπτες στην περιοχή μας για να είναι σε θέση να κερδίσει τα δημογραφικά στοιχεία για τη θέση των επισκεπτών μας και το συνολικό αριθμό χρηστών.

1.5 μπισκότα

Ένα μπισκότο είναι ένα μικρό αρχείο κειμένων που αποθηκεύεται στον υπολογιστή ενός χρήστη για λόγους αρχειοθέτησης. Χρησιμοποιούμε τα μπισκότα στην περιοχή. Δεν συνδέουμε τις πληροφορίες αποθηκεύουμε στα μπισκότα σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε ενώ στην περιοχή.

Χρησιμοποιούμε και τα μπισκότα ταυτότητας συνόδου και τα επίμονα μπισκότα. Χρησιμοποιούμε τα μπισκότα συνόδου για να διευκολύνουμε το χρήστη να πλοηγήσει την περιοχή μας. Ένα μπισκότο ταυτότητας συνόδου λήγει όταν κλείνουν τη μηχανή αναζήτησης. Ένα επίμονο μπισκότο παραμένει στο σκληρό δίσκο σας για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα επίμονα μπισκότα με την ακολουθία των κατευθύνσεων που παρέχονται στο αρχείο «βοήθειας» της μηχανής αναζήτησης Διαδικτύου σας.

Θέτουμε ένα επίμονο μπισκότο για να αποθηκεύσουμε τους κωδικούς πρόσβασής σας, έτσι δεν ειναι απαραίτητο να το εισαγάγετε περισσότερο από μία φορά. Τα επίμονα μπισκότα επιτρέπουν επίσης σε μας για να ακολουθήσουν και να στοχεύσουν στα συμφέροντα των χρηστών μας να ενισχύσουν την εμπειρία στην περιοχή μας.

Εάν απορρίψετε τα μπισκότα, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε την περιοχή, αλλά η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε μερικές περιοχές της περιοχής θα περιοριστεί.

Μερικοί από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες μας (π.χ. δηαφημιστής) μπισκότα χρήσης στην περιοχή μας. Δεν έχουμε κανέναν πρόσβαση ή έλεγχο αυτών των μπισκότων. Δείτε τους «δηαφημιστές τρίτου.»


Αυτό το τμήμα καλύπτει τη χρήση των μπισκότων από την περιοχή μόνο και δεν καλύπτει τη χρήση των μπισκότων από οποιουσδήποτε δηαφημιστές.

1.6 σαφές Gifs (αναγνωριστικά σήματα Ιστού/ζωύφια Ιστού)

Οι διαφημιστικοί συνεργάτες τρίτων μας μπορούν να υιοθετήσουν μια τεχνολογία λογισμικού αποκαλούμενη σαφή gifs (a.k.a. Αναγνωριστικά σήματα Ιστού/ζωύφια Ιστού). Τα σαφή gifs είναι μικροσκοπική γραφική παράσταση με ένα μοναδικό προσδιοριστικό, παρόμοιο στη λειτουργία με τα μπισκότα, και χρησιμοποιούνται για να ακολουθήσουν τις σε απευθείας σύνδεση κυκλοφορίες των χρηστών Ιστού. Σε αντίθεση με τα μπισκότα, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο υπολογιστών ενός χρήστη, τα σαφή gifs ενσωματώνονται αόρατα ιστοσελίδας και είναι για το μέγεθος ενός εικονοκυττάρου. Δεν συνδέουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα σαφή gifs με τις ευπροσδιόριστες πληροφορίες των πελατών μας προσωπικά.

1.7 χρήσεις των πληροφοριών

Το προσωπικό στοιχείο που επιλέγετε να παρέχετε σε αυτήν την περιοχή χρησιμοποιείται απλώς για να ενισχύσει την εμπειρία αυτής της περιοχής σας. Πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά όπως ένα άτομο, στοιχεία «σχεδίων της χρησιμοποίησης» συλλέγεται από την περιοχή, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από WorldLingo για να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες αγοράς και για να κάνουν τις βελτιώσεις υπηρεσιών δεδομένου ότι WorldLingo κρίνει κατάλληλος. Επιπλέον τα στοιχεία «σχεδίων της χρησιμοποίησης» μπορούν να μοιραστούν με τους εμπιστευμένους τρίτους.

2. Επικοινωνίες από WorldLingo

2.1 πρόσθετες προσφορές και αναπροσαρμογές

Μπορούμε περιστασιακά να σας στείλουμε τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις πρόσθετες διαπραγματεύσεις, και τις προωθήσεις. Από το σεβασμό της μυστικότητάς σας, όταν δημιουργήσατε τον απολογισμό σας μπορείτε να αποχωρήσετε αυτών των επικοινωνιών, πρόσθετα παρακαλώ δείτε το τμήμα «επιλογής και αποχώρησης».

2.2 υπηρεσία-σχετικές με το ανακοινώσεις

Θα σας στείλουμε τις αυστηρά υπηρεσία-σχετικές με τον ανακοινώσεις στις σπάνιες περιπτώσεις όταν είναι απαραίτητο να κάνει έτσι. Για παράδειγμα, εάν η υπηρεσία μας αναστέλλεται προσωρινά για τη συντήρηση, δύναμη σας στέλνουμε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δεν μπορείτε αποχώρηση αυτών των επικοινωνιών, οι οποίες δεν είναι προωθητικής φύσης.

2.3 εξυπηρέτηση πελατών

Βασισμένοι στα προσωπικά στοιχεία μας εφοδιάζετε με στην εγγραφή, μπορούμε να σας στείλουμε μέχρι δύο ηλεκτρονικά ταχυδρομεία υποδοχής για να ελέγξουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Θα επικοινωνήσουμε επίσης με σας σε απάντηση στις έρευνές σας, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, και για να διαχειριστείτε τον απολογισμό σας. Θα επικοινωνήσουμε με σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το τηλέφωνο.

3. Διανομή και κοινοποίηση πληροφοριών

3.1 συνολικές πληροφορίες (μη-προσωπικά ευπροσδιόριστες)

Μοιραζόμαστε τις αθροισμένες δημογραφικές πληροφορίες για τη βάση χρηστών μας με τους συνεργάτες και τους δηαφημιστές μας. Αυτές οι πληροφορίες δεν προσδιορίζουν τους μεμονωμένους χρήστες. Παρέχουμε τις εκθέσεις στους συνεργάτες διαφημίσεών μας για τον αριθμό χρηστών που έχουμε από τις συγκεκριμένες χώρες. Δεν συνδέουμε τα συνολικά στοιχεία χρηστών με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.

3.2 προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία με τους τρίτους.

3.3 πράκτορες

Χρησιμοποιούμε τις επιχειρήσεις επεξεργασίας πιστωτικών καρτών για να σας τιμολογήσουμε για τις υπηρεσίες. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν, δεν μοιράζονται, αποθηκεύουν ή χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίστηκε αρχικά.

3.4 φορείς παροχής υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς για να παρέχουμε την επαγγελματικές ανθρώπινες μετάφραση και τις υπηρεσίες DTP που διαφημίζονται στην περιοχή μας. Όταν υποβάλλετε μια ανθρώπινη εργασία μεταφράσεων οποιεσδήποτε προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες περιείχαν στη μετάφραση δεν θα χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίστηκε αρχικά. Οποιοδήποτε άλλοδήποτε προσωπικό στοιχείο δεν μοιράζεται με τον ανάδοχο που παρέχει εκείνη την υπηρεσία.

Αυτοί οι τρίτοι είναι απαγορευμένοι από τη χρησιμοποίηση των προσωπικά ευπροσδιόριστων πληροφοριών σας για οποιοδήποτε άλλοδήποτε σκοπό.

3.5 νομική αποκήρυξη

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία σας όπως απαιτείται από το νόμο και όταν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να προστατεύσει τα δικαιώματά μας ή/και για να συμμορφωθεί με μια δικαστική ενέργεια, δικαστική μια απόφαση ή μια νομική διαδικασία που εξυπηρετούνται στην επιχείρηση ιστοχώρων μας.

3.6 επιλογή/αποχώρηση

Σας παρέχουμε η ευκαιρία «στην αποχώρηση» οι προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες σας για ορισμένους λόγους, όταν ζητάμε αυτές τις πληροφορίες. Παραδείγματος χάριν, εάν αγοράζετε ένα προϊόν/μια υπηρεσία αλλά δεν επιθυμείτε να λάβετε οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό μάρκετινγκ από μας, μπορείτε να δείξετε την προτίμησή σας στο έντυπο διάταξής μας.

Τοποθετούμε τα testimonials πελατών στον ιστοχώρο μας που μπορεί να περιέχει τις προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες όπως το όνομα του πελάτη. Λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του πελάτη πριν από την ταχυδρόμηση τον πιστοποιητικού για να ταχυδρομήσουμε το όνομά τους μαζί με πιστοποιητικό τους.

3.7 δηαφημιστές τρίτου

Οι αναφορές που εμφανίζονται στον ιστοχώρο παραδίδονται στους χρήστες από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Μοιραζόμαστε τις αθροισμένες πληροφορίες χρήσης ιστοχώρων για τους χρήστες με τους δηαφημιστές τρίτων με σκοπό τη στοχοθέτηση των διαφημίσεων στην περιοχή.

Επιτρέπουμε στις επιχειρήσεις τρίτων για να εξυπηρετήσουμε τις αγγελίες ή/και να συλλέξουμε ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μη-προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες (π.χ., να χτυπήσουν τις πληροφορίες ρευμάτων, τον τύπο μηχανής αναζήτησης, το χρόνο και την ημερομηνία, το θέμα των διαφημίσεων που χτυπιούνται ή που τυλίγονται) κατά τη διάρκεια των επισκέψεών σας σε αυτό και άλλους ιστοχώρους προκειμένου να παρασχεθούν οι διαφημίσεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες πιθανά να παρουσιάσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σας. Αυτές οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά ένα αναγνωριστικό σήμα Ιστού μπισκότων ή τρίτων για να συλλέξουν αυτές τις πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότεροι για αυτήν την συμπεριφοριστική πρακτική διαφήμισης ή στην αποχώρηση αυτού του τύπου διαφήμισης, μπορείτε να επισκεφτείτε www.networkadvertising.org.

4. Συνδέσεις με άλλες περιοχές

Αυτός ο ιστοχώρος περιέχει τις συνδέσεις με άλλες περιοχές που δεν είναι κύριες ή ελεγχόμενος από WorldLingo Please γνωρίστε ότι, WorldLingo δεν είμαστε αρμόδιοι για τις πρακτικές μυστικότητας άλλων τέτοιων περιοχών.

Σας ενθαρρύνουμε για να γνωρίζουμε αυτό όταν αφήνετε την περιοχή μας και για να διαβάσετε τις δηλώσεις μυστικότητας κάθε ιστοχώρου που συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία.

Αυτή η δήλωση μυστικότητας ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον ιστοχώρο.

Κοινωνικά μέσα (χαρακτηριστικά γνωρίσματα) και Widgets

Ο ιστοχώρος μας περιλαμβάνει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα MEDIA, όπως το Facebook όπως το κουμπί και Widgets, όπως το μερίδιο αυτό το κουμπί ή διαλογικά μίνι-προγράμματα που τρέχουν στην περιοχή μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μπορούν να συλλέξουν τη διεύθυνση IP σας, τα οποία σελιδοποιούν εσείς επισκέπτονται στην περιοχή μας, και μπορούν να θέσουν ένα μπισκότο για να επιτρέψουν στο χαρακτηριστικό γνώρισμα για να λειτουργήσουν κατάλληλα. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και Widgets MEDIA είτε φιλοξενούνται από έναν τρίτο είτε φιλοξενούνται άμεσα στην περιοχή μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κυβερνώνται από την πολιτική μυστικότητας της επιχείρησης που παρέχει την.

Δημόσια φόρουμ

Ο ιστοχώρος μας προσφέρει δημόσια τα προσιτά blogs ή τα κοινοτικά φόρουμ. Πρέπει να γνωρίσετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις περιοχές μπορούν να διαβαστούν, να συλλεχθούν, και να χρησιμοποιηθούν από άλλες που έχουν πρόσβαση σε τις. Για να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας από το blog ή το κοινοτικό φόρουμ μας, μας ελάτε σε επαφή με privacy@worldlingo.com. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορούμε να μην είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, οπότε σ'αυτή την περίπτωση θα σας αφήσουμε να ξέρετε εάν είμαστε ανίκανοι να κάνουμε έτσι και γιατί.

5. Πρόσβαση στις προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες

Εάν οι προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες σας αλλάζουν, ή εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας, μπορείτε να την διορθώσετε ή/και να ενημερώσετε μέσω Manage το χαρακτηριστικό γνώρισμα απολογισμού μου προσιτό όταν υπογράφετε στον απολογισμό σας.

Στην περίπτωση της απενεργοποίησης ή της ακύρωσης του απολογισμού σας μπορείτε να κάνετε αυτό μέσω Manage το χαρακτηριστικό γνώρισμα απολογισμού μου, εντούτοις, εάν έχετε μια ενεργό συνδρομή ή οι εργασίες εκκρεμείς εσείς δεν θα είναι σε θέση να απενεργοποιήσουν ή να διαγράψουν τον απολογισμό σας και πρέπει να στείλουν μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την υποστήριξη πελατών unsubscribe@worldlingo.com.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο χρονικό διάστημα ο απολογισμός σας είναι ενεργός ή όπως απαιτείται για να σας παρέχει υπηρεσίες. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τον απολογισμό σας ή να ζητήσετε να μην χρησιμοποιήσουμε πλέον τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε οι υπηρεσίες μας έρχονται σε επαφή με στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απαριθμείται ανωτέρω. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ανάλογα με τις ανάγκες για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε τις διαφωνίες, και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας.

6. Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας είναι σημαντική σε μας. Όταν εισάγετε τις ευαίσθητες πληροφορίες (λεπτομέρειες πιστωτικών καρτών) για τα έντυπά μας εγγραφής ή διάταξης, κρυπτογραφούμε ότι πληροφορίες χρησιμοποιώντας την ασφαλή τεχνολογία στρώματος υποδοχών (SSL).

Ακολουθούμε τα γενικά αποδεκτά πρότυπα βιομηχανίας για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε μας, και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και μόλις τις λάβουμε. Εντούτοις καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή η μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% εξασφαλίζει. Επομένως, ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εμπορικά αποδεκτά μέσα να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά της.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την ασφάλεια στον ιστοχώρο μας, μπορείτε να μας στείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο security@worldlingo.com.

7. Επιχειρησιακές μεταβάσεις

Σε περίπτωση WorldLingogoes μέσω μιας επιχειρησιακής μετάβασης, όπως μια συγχώνευση, η απόκτηση από μια άλλη επιχείρηση ή η πώληση του συνόλου ή μέρους των προτερημάτων του, τα προσωπικά στοιχεία σας θα είναι πιθανώς μεταξύ των προτερημάτων που μεταφέρονται. Θα ειδοποιηθείτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιασδήποτε τέτοιασδήποτε αλλαγής στην ιδιοκτησία ή του ελέγχου των προσωπικών πληροφοριών σας.

8. Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μυστικότητας

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική μυστικότητας οποιαδήποτε στιγμή. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε την πολιτική μυστικότητάς μας, θα τοποθετήσουμε εκείνες τις αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν την πολιτική μυστικότητας. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική μυστικότητας μέσω του ιστοχώρου μας 30 ημέρες πριν από να εφαρμοστούμε αλλαγών.

Εάν κάνουμε οποιεσδήποτε υλικές αλλαγές θα σας ειδοποιήσουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (που στέλνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διευκρινίζεται στον απολογισμό σας) ή με τη βοήθεια μιας ανακοίνωσης για αυτήν την περιοχή πριν από την αλλαγή που γίνεται αποτελεσματική. Σας ενθαρρύνουμε για να αναθεωρήσουμε περιοδικά αυτήν την σελίδα για τις πιό πρόσφατες πληροφορίες για τις πρακτικές μυστικότητάς μας.

9. Μας ελάτε σε επαφή με

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια παρακαλώ μας στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο privacy@worldlingo.com ή μας ελάτε σε επαφή με σε:

WorldLingo
Attn.: Ζητήματα πολιτικής μυστικότητας
6375 δρόμος του S ΧΚΑΕ, ακολουθία #203
Las Vegas, NV 89120