Η παρούσα μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου της ιστοσελίδας έχει γίνει από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ολοκληρωμένη ή ακριβής. Close Disclaimer

Βιομηχανίες γλωσσικών μεταφράσεων

Τεχνική μετάφραση βιομηχανίας:


Να πάρει στις επικοινωνίες «σύντομη διαδρομή»

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε WorldLingo αυτοματοποιημένος προϊόντα μεταφράσεων για να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις καθημερινές επικοινωνίες σας σε πολλές βασικές γλώσσες, μεταφράζοντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, τον ιστοχώρο σας και άλλη τεκμηρίωση στον πραγματικό χρόνο και με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Πολύ σημαντικά τα προϊόντα μας διευκολύνουν τη διπλής κατεύθυνσης ανταλλαγή των πληροφοριών, που ενθαρρύνουν τοπικό σας η κοινότητα αναμιγνύεται και η παραμονή ενημερωμένος.

Δημιουργία των κοινοτικών επικοινωνιών για το μέλλον

Εγκαίρως, και με τη βοήθειά σας, θα επιθυμούσαμε να επεκτείνουμε την αυτοματοποιημένη λύση μεταφράσεών μας για να καλύψουμε οι περισσότεροι από τις ανάγκες γλωσσικών μεταφράσεών σας.

Το πρώτο βήμα σε αυτόν τον βγαίνοντας δρόμο είναι να γίνει κατανοητό ακριβώς τι αυτή η δύναμη σημαίνει σε σας. Εάν είστε περιλήφθείτε στην κεντρική ή τοπική κυβέρνηση και θα επιθυμούσε να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης, να μεταφορτώσει ή δείτε το μας Η Λευκή Βίβλος.

Ειδικοί μεταφραστές και ορολογίες

Οι μεταφραστές μας επιλέγονται προσεκτικά και εξετάζονται για να εξασφαλίσουν ότι μόνο κατάλληλα καταρτισμένοι μεταφραστές, συντάκτες και οι κριτικοί απευθύνονται στα προγράμματά σας. Οι ειδικοί μεταφραστές έχουν τα υπόβαθρα εφαρμοσμένης μηχανικής μηχανική εφαρμοσμένη μηχανική, αεροπορία, αεροδιάστημα, μηχανές καύσεως, αυτοκίνητος και βιομηχανικός εξοπλισμός.

Όλοι οι μεταφραστές έχουν πρόσβαση στις μνήμες μεταφράσεων, λεξικά και ορολογίες, που εξασφαλίζουν αυτής η μετάφραση είναι και ακριβής και συνεπής ακόμη και στα μεγαλύτερα προγράμματα. Μπορούμε να χτίσουμε τις ομάδες γρήγορα σημαντικά προγράμματα υποστήριξης, που απαιτούν τις γρήγορες ανακυκλώσεις. Οι διευθυντηες προγράμματος είναι ειδικευμένοι και στον δύο προγραμματισμό προγράμματος και ποιοτικός έλεγχος.

Διαδικασίες και πρότυπα ποιοτικών μεταφράσεων

Εργαζόμαστε μέσα στο α τεκμηριωμένη ποιότητα διαδικασία γεννημένος από την εμπειρία. Όπου απαιτείται θα υιοθετήσουμε τους πρόσθετους ποιοτικούς ελέγχους προκειμένου ευθυγραμμίστε με την πελάτης-δευτερεύουσα διαδικασία.

Έκδοση

Το WorldLingo μπορεί να δεχτεί όλους τους τύπους αρχείου και να παραδώσει έτοιμο να δημοσιεύσει τα αρχεία όπου απαιτείται. Τα μεταφρασμένα στοιχεία μπορούν σχεδιάζεται και για τα σε απευθείας σύνδεση και σε μη απευθείας σύνδεση σχήματα SGML έκδοσης χρησιμοποιώντας, XML και PDF.

Επιπλέον, υποστηρίζουμε την περισσότερη εμπορική δημιουργία και σχεδιάζουμε τις εφαρμογές και στο PC και σε Macintosh πλατφόρμες που περιλαμβάνουν αλλά που δεν περιορίζονται σε:

 • Microsoft Word
 • Ακροβάτης πλίθας
 • Πλίθα FrameMaker
 • Η πλίθα μεταδίδεται ζωντανά
 • Εικονογράφος πλίθας
 • Πλίθα PageMaker
 • Πλίθα Photoshop
 • Το Corel σύρει
 • Corel Ventura
 • Macromedia ελεύθερο
 • Macromedia Dreamweaver
 • Πυροτεχνήματα Macromedia
 • Λάμψη Macromedia
 • Θεωρητικό και υποατομικό σωματίδιο Xpress

Εμπιστευτικότητα

Όλοι οι μεταφραστές WorldLingo δεσμεύονται με μια εμπορική εμπιστευτικότητα και μια εταιρική συμφωνία nondisclosure. Το WorldLingo παίρνει τα ζητήματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας πολύ σοβαρά. Όλες οι μεταφράσεις παραμένουν εμπιστευτικές.

Αεροδιαστημική τεχνική μετάφραση

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Το WorldLingo προσφέρει μια ευρεία σειρά της τεχνικής έκδοσης και των μεταφραστικών υπηρεσιών γραφικής παράστασης αεροδιαστημική βιομηχανία. Τεχνικά έγγραφα που περιγράφουν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα, μέθοδοι και διαδικασίες, στην αεροδιαστημική βιομηχανία όπως χρησιμοποιείται από τους μηχανικούς, οι τεχνικοί, οι προμηθευτές και οι πελάτες μπορούν να μεταφραστούν σε όλους εμπορικές γλώσσες.

Το WorldLingo έχει την εμπειρία και το αρχείο διαδρομής για να παραδώσει τα προγράμματα εγκαίρως ταυτόχρονα διατηρώντας ποιοτικά πρότυπα. Καταλαβαίνουμε τη σύνδεση μεταξύ των υπερβολικά ακριβών μεταφράσεων και της κυρίαρχης σημασίας από την ασφάλεια και την αξιοπιστία σε αυτήν την σκληρά ανταγωνιστική βιομηχανία.

 • Εγχειρίδια 9000/QS 9000 του ISO
 • Αρχεία CAD ή CAM
 • Κατάλογοι
 • Κατάρτιση & Εγχειρίδια χρηστών
 • Εγχειρίδια υπηρεσιών
 • Εγχειρίδια διαγνώσεων
 • Τεχνικά δελτία
 • Βιβλία εξουσιοδότησης
 • CD-$l*rom
 • Αρχεία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
 • Εμπορικά φυλλάδια
 • Εταιρικοί ιστοχώροι

Το WorldLingo μπορεί να παρέχει οι μεταφράσεις με τα τυποποιημένα σχήματα SGML που υποστηρίζουν τα διεθνή πρότυπα μεταφράσεων ποιότητα-συστημάτων, όπως τα αεροδιαστημικά βασικά ποιοτικά πρότυπα.

 • Def. Stan 00-60
 • ΑΤΑ 100
 • ΑΤΑ 2100
 • AECMA 1000D
 • MIL Specs
 • AvP 70

Αυτοκίνητη τεχνική μετάφραση

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Το WorldLingo είναι κορυφαίος προμηθευτής μεταφράσεων στον αυτοκίνητο τομέα που βοηθά OEMs, προμηθευτές και οι αντιπρόσωποι, επεκτείνουν τις λύσεις που γυρίζουν τη μετάφραση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τεχνικά έγγραφα που περιγράφουν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα, μέθοδοι και διαδικασίες, στον αυτοκίνητο η βιομηχανία όπως χρησιμοποιείται από τους μηχανικούς, τους τεχνικούς, τους εμπόρους, τους προμηθευτές και τους πελάτες μπορεί να μεταφραστεί σε όλους εμπορικές γλώσσες. Το WorldLingo έχει την εμπειρία και το αρχείο διαδρομής για να παραδώσει τα προγράμματα εγκαίρως ταυτόχρονα διατηρώντας τα ποιοτικά πρότυπα.

 • Κατάλογοι
 • Κατάρτιση & εγχειρίδια χρηστών
 • Εγχειρίδια υπηρεσιών
 • Εγχειρίδια διαγνώσεων
 • Τεχνικά δελτία
 • Βιβλία εξουσιοδότησης
 • CD-$l*rom
 • Αρχεία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
 • Εμπορικά φυλλάδια
 • Εταιρικοί ιστοχώροι

Ενέργεια & Τεχνική μετάφραση δύναμης

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Το WorldLingo παρέχει τις λύσεις μεταφράσεων ειδικών δύναμης και ενέργειας που επιτρέπουν σε τους για να κινηθούν γρηγορότερα νέες αγορές παγκοσμίως. Οι ειδικοί ορολογίες και οι μεταφραστές μας παραδίδουν τις ακριβείς μεταφράσεις ρυθμισμένες βιομηχανίες σε μια σειρά των υλικών και όλα εμπορικές γλώσσες. Το WorldLingo έχει την εμπειρία και το αρχείο διαδρομής για να παραδώσει τα προγράμματα εγκαίρως ταυτόχρονα διατηρώντας τα ποιοτικά πρότυπα.

 • Τεχνικά εγχειρίδια
 • Οδηγίες λειτουργίας
 • Συστήματα και διαδικασίες εγκαταστάσεων
 • Εγχειρίδια 9000/QS 9000 του ISO
 • Εγχειρίδια κατάρτισης
 • Τεχνικά δελτία
 • CD-$l*rom
 • Διαδικασίες της Επιτροπής
 • Πληροφορίες συντήρησης
 • Αρχεία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
 • Εμπορικά φυλλάδια
 • Εταιρικοί ιστοχώροι

Οικονομική μετάφραση

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Το WorldLingo παρέχει τις ειδικές μεταφραστικές υπηρεσίες για τις τραπεζικές, επένδυσης και ασφάλειας βιομηχανίες μέσα όλοι εμπορικές γλώσσες.

 • Ετήσιες εκθέσεις
 • Φυλλάδια
 • Δηλώσεις τράπεζας
 • Μετάφραση μάρκετινγκ επένδυσης
 • Μετάφραση εγγράφων αξίωσης
 • Μακροοικονομική μετάφραση ερευνών
 • Ερευνητική μετάφραση δικαιοσύνης
 • Πληροφορίες μετόχων
 • Εκθέσεις κέρδους και απώλειας
 • Μετάφραση ασφαλιστήριων συμβολαίων
 • Μετάφραση ασφαλιστικού μάρκετινγκ

Μετάφραση βιομηχανίας τυχερού παιχνιδιού

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Οι βιομηχανίες τυχερού παιχνιδιού και παιχνιδιού είναι από τη φύση ανταγωνιστικές και η επιτυχία εξαρτάται πολύ συχνά από η οικοδόμηση εμπιστεύεται και προώθηση μιας θετικής εντύπωσης της εξυπηρέτησης πελατών. Οι σε απευθείας σύνδεση προστάτες χαρτοπαικτικών λεσχών δεν μιλούν μόνο μια γλώσσα. Γιατί θα προσπαθούσατε να τους εξυπηρετήσετε ακριβώς σε ένας;

Η έρευνα δείχνει ότι οι καταναλωτές από τις διεθνείς αγορές είναι πιθανότερο να κάνουν επιχειρήσεις με σας εάν μπορείτε επικοινωνήστε στη γλώσσα τους.

Από τον εντοπισμό της χαρτοπαικτικής λέσχης και των περιοχών στοιχημάτισης, μετάφραση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξένης γλώσσας, διαταγές και η κράτηση, στην επαλήθευση της ταυτότητας του ξένου πελάτη σας, WorldLingo έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία παραδώστε τις πολύγλωσσες λύσεις συγκεκριμένες για τις ρυθμισμένες βιομηχανίες τυχερού παιχνιδιού σε όλες εμπορικές γλώσσες.

 • Φυλλάδια
 • Σε απευθείας σύνδεση χαρτοπαικτικές λέσχες και περιοχές στοιχημάτισης
 • Έλεγχοι τυχερού παιχνιδιού και GUI
 • Στοιχηματίζοντας οδηγοί
 • Ενημερωτικά δελτία
 • Περιγραφές προϊόντων
 • Περιγραφές υπηρεσιών
 • Οδηγίες
 • Ακουστικό/οπτικό υλικό
 • Πληροφορίες βοήθειας
 • Διαφημιστικό υλικό
 • Αγγελίες εμβλημάτων

Κυβερνητική μετάφραση

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Σήμερα, έχει γίνει επιτακτικό για την κυβέρνηση και τις οργανώσεις δημόσιου τομέα να επικοινωνήσουν με τοπικό κοινότητες και ομάδες, που ανταλλάσσουν τις πληροφορίες για:

 • κοινωνικές υπηρεσίες
 • απασχόληση
 • κατοικία
 • εκπαίδευση
 • προγραμματισμός
 • υγεία
 • μεταφορά
 • γεγονότα
 • τουρισμός
 • χρηματοδότηση

Νομική μετάφραση βιομηχανίας

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Το WorldLingo παρέχει τις λύσεις ειδικής γλώσσας για τη νομική βιομηχανία. Οι μεταφράσεις είναι διαθέσιμες σε όλες εμπορικές γλώσσες και μπορεί να είναι για την αποδοχή κοντά οποιαδήποτε αντιπροσωπεία δικαστηρίων ή κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο εξωτερικό.

 • Πνευματική ιδιοκτησία και μετάφραση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • νομικό λεξικό της μετάφρασης όρων
 • Μετάφραση συμβάσεων
 • Μετάφραση δήλωσης μάρτυρα
 • Μετάφραση αλληλογραφίας
 • Ξένη μετάφραση νομικών κειμένων
 • Μετάφραση ετήσιων εκθέσεων
 • Νομική μετάφραση μάρκετινγκ
 • Μετάφραση αδειών
 • Μετάφραση εγγράφων εγγραφής
 • Ειδική μετάφραση εκθέσεων
 • Μετάφραση προσφυγής στο δικαστήριο
 • Μετάφραση διαιτησίας

Ειδικοί νομικοί μεταφραστές και ορολογίες

Οι μεταφραστές μας επιλέγονται προσεκτικά και εξετάζονται για να εξασφαλίσουν ότι μόνο κατάλληλα καταρτισμένοι μεταφραστές, συντάκτες και οι κριτικοί απευθύνονται στα προγράμματά σας, εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια ότι ακόμη και οι πολύ σύνθετες νομικές πληροφορίες είναι μεταβιβασμένος ακριβώς.

Πολλοί από τους ειδικούς μεταφραστές μας είναι δικηγόροι που έχουν επίσης τους γλωσσικούς βαθμούς.

Όλοι οι μεταφραστές έχουν πρόσβαση στις μνήμες μεταφράσεων, λεξικά και ορολογίες, που εξασφαλίζουν αυτής η μετάφραση είναι και ακριβής και συνεπής ακόμη και στα μεγαλύτερα προγράμματα.

Εκτενείς ορολογίες των βασικών θεματικών περιοχών:

 • Διεθνές δίκαιο (κοινές και αστικές αρμοδιότητες νόμου)
 • Νόμος συμβάσεων
 • Θαλάσσιος νόμος
 • Φορολογικός νόμος
 • Νόμος ιδιοκτησίας
 • Ασφαλιστικός νόμος
 • Ποινικό δίκαιο
 • Νόμος εταιριών
 • Εμπορικός νόμος

Ιατρική μετάφραση βιομηχανίας

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Το WorldLingo παρέχει τις λύσεις ειδικής γλώσσας για την ιατρική, διαγνωστική συσκευή, και το φαρμακευτικό είδος βιομηχανίες. Οι υπαγόμενοι ορολογίες και οι μεταφραστές μας παραδίδουν τις ακριβείς μεταφράσεις στις ρυθμισμένες βιομηχανίες σε μια σειρά των υλικών και όλα σημαντικά εμπορικές γλώσσες.

 • Κλινικές εκθέσεις και μελέτες
 • Δοκιμές εργαστηρίων
 • Ιατρικό λογισμικό
 • Υλικό (οδηγοί χρηστών)
 • Γλωσσάρια
 • Εταιρικά λογοτεχνία και φυλλάδια
 • Προϊόν που χορηγεί άδεια & διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Μάρκετινγκ προϊόντων
 • Κύριο άρθρο και δημόσιες σχέσεις
 • Έγγραφα εγγραφής
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Πληροφορίες χρηστών
 • Υπομονετικά φυλλάδια πληροφοριών
 • Εγχειρίδια

Εκτενείς ορολογίες των βασικών θεματικών περιοχών:

 • Αναισθησία
 • Βιοστατιστική
 • Καρδιολογία
 • Οδοντιατρική
 • Διαγνωστικά
 • Ηλεκτροδιάγνωση
 • Ενδοσκόπηση
 • Ενδοκρινολογία
 • Ιατρική
 • Προσθετική
 • Τοξικολογία

Λύσεις μεταφράσεων θρησκείας

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Το WorldLingo προσφέρει μια ευρεία σειρά της τεχνικής έκδοσης και των μεταφραστικών υπηρεσιών σε θρησκευτικό οργανώσεις. Αρχικά και ερμηνευτικά κείμενα από μια διαφορετική σειρά θρησκειών, συμπεριλαμβανομένου του χριστιανισμού, Το Ισλάμ, ο ιουδαϊσμός, ο βουδισμός και Taoism μπορούν να μεταφραστούν σε και από τα αγγλικά, Hewbrew, Αραβικά, Sanscrit, Κινεζικά, θιβετιανά, ιαπωνικά και 141 άλλες γλώσσες.

Το WorldLingo έχει την εμπειρία και το αρχείο διαδρομής για να παραδώσει τα θρησκευτικά προγράμματα μεταφράσεων εγκαίρως ενώ διατήρηση των ευαίσθητων ποιοτικών προτύπων. Καταλαβαίνουμε τη σύνδεση μεταξύ των υπερβολικά ακριβών μεταφράσεων και η κυρίαρχη σημασία της ερμηνείας και της σημασίας στα ιερά και θρησκευτικά κείμενα.

Κείμενα

 • Bhagavad Gita
 • Κείμενα Bahai
 • Βίβλος
 • Βουδιστικά κείμενα
 • Κομφουκιανικά κείμενα
 • Σώμα Hermeticum
 • Νεκροί κύλινδροι θάλασσας
 • Divrei Torah
 • Enuma Elish
 • Αιθιοπικά κείμενα
 • Το αιγυπτιακό βιβλίο των νεκρών
 • Κείμενα Gnostic
 • Ινδά κείμενα
 • Ισλαμικά κείμενα
 • Κείμενα Jain
 • 1$α και 2$α βιβλία Jeu
 • Των Μορμόνων κείμενα
 • Κείμενα Hammadi Nag
 • Παλαιά ψευδεπίγραφα βιβλία διαθηκών
 • Παλαιά διαθήκη Pseudepigrapha
 • Pistis Sophia
 • Νέες απόκρυφες πράξεις διαθηκών
 • Νέα απόκρυφη αποκάλυψη διαθηκών
 • Νέα απόκρυφα Ευαγγέλια διαθηκών
 • Ταοϊστικά κείμενα
 • Sepher Yetzirah
 • Κείμενα Shinto
 • Σιχ κείμενα
 • Θιβετιανό βιβλίο των νεκρών
 • Βιβλίο Urantia
 • Κείμενα Zen
 • Κείμενα Zoroastrian

Σχήματα

 • Βιβλία
 • Φυλλάδια
 • Βιβλία τσεπών
 • Ιστοχώροι
 • Οδηγοί και εγχειρίδια κατάρτισης
 • Οδηγίες
 • Ακουστικό/οπτικό υλικό
 • Φυλλάδια διασκέψεων

Μετάφραση ειδικών τηλεπικοινωνιών

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Το WorldLingo παρέχει τις λύσεις μεταφράσεων ειδικών τηλεπικοινωνιών που επιτρέπουν σε τους για να κινηθούν γρηγορότερα στις νέες αγορές παγκόσμιες. Από την οπτική δικτύωση στα ασύρματα πρωτόκολλα, οι ειδικές ορολογίες μας και οι μεταφραστές παραδίδουν τις ακριβείς μεταφράσεις στις ρυθμισμένες βιομηχανίες σε μια σειρά των υλικών και όλα εμπορικές γλώσσες. Οι διοικητικές τεχνολογίες μεταφράσεων μπορούν να χτιστούν άμεσα υπάρχουσες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για να βελτιώσει τη ροή της δουλειάς και να μειώσει το κόστος και το χρόνο στην αγορά. Το WorldLingo έχει εμπειρία και αρχείο διαδρομής για να παραδώσει τα προγράμματα εγκαίρως ταυτόχρονα διατηρώντας τα ποιοτικά πρότυπα.

 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Τεχνικά διαγράμματα και εγχειρίδια
 • Εγχειρίδια 9000/QS 9000 του ISO
 • Αρχεία CAD ή CAM
 • Κατάλογοι
 • Εγχειρίδια κατάρτισης
 • Εγχειρίδια χρήστη
 • Τεχνικά δελτία
 • CD-$l*rom
 • Αρχεία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
 • Εμπορικά φυλλάδια
 • Εταιρικοί ιστοχώροι

Μετάφραση τουρισμού

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Οι βιομηχανίες τουρισμού, φιλοξενίας και ταξιδιού είναι από τη φύση σκληρά ανταγωνιστικές και η επιτυχία είναι πολύ συχνά εξαρτώμενος από την εντύπωση που γίνεται από το επίπεδο μιας επιχείρησης εξυπηρέτησης πελατών. Οι πελάτες δεν μιλούν ακριβώς έναν γλώσσα. Γιατί θα προσπαθούσατε να τους εξυπηρετήσετε ακριβώς σε ένας;

Η έρευνα δείχνει ότι οι καταναλωτές από τις διεθνείς αγορές είναι πιθανότερο να κάνουν επιχειρήσεις με σας εάν μπορείτε να επικοινωνήσετε στη γλώσσα τους.

Το WorldLingo μπορεί να μεταφράσει το εισερχόμενες ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ξένης γλώσσας, τις διαταγές και τις κρατήσεις σας στα αγγλικά και την απάντηση πίσω στη μητρική γλώσσα του πελάτη.

Μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε τους ιστοχώρους και ένα ευρύ φάσμα του διαφημιστικού υλικού σε όλοι εμπορικές γλώσσες.

 • Φυλλάδια
 • Ιστοχώροι
 • Οδηγοί γύρου και διακοπών
 • Περιγραφές προϊόντων
 • Περιγραφές υπηρεσιών
 • Οδηγίες
 • Ακουστικό/οπτικό υλικό
 • Φυλλάδια διασκέψεων
 • Επιλογές

Μας ελάτε σε επαφή με

Για ένα απόσπασμα, για να τοποθετήσει μια διαταγή ή να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αυτοκίνητη μετάφραση WorldLingo οι λύσεις μας έρχονται σε επαφή με χρησιμοποιώντας σήμερα τη μορφή στην κορυφή αυτής της σελίδας ή μας καλούν σε:

ΗΠΑ
Καλέστε:

Ηνωμένο Βασίλειο
Καλέστε:

Πάρτε ένα απόσπασμα μεταφράσεων

Μεταφράστε από:
Μεταφράστε σε:

Για το πολλαπλάσιο τον οι καταχωρήσεις συγκρατούν το κλειδί ελέγχου ή μετατόπισης κατά επιλογή.

Μεταφραστής γραφείων XP

Πάρτε τις μεταφράσεις WorldLingo από μέσα από Microsoft Word

Μάθετε περισσότερων

Άκρες διεθνοποίησης

Προετοιμάστε τον ιστοχώρο σας για τον εντοπισμό

Μάθετε περισσότερων

Η Λευκή Βίβλος WorldLingo

Άνευ ραφής μετάφραση - Παραδίδοντας για το χρήστη

Μάθετε περισσότερων

Χαρακτηριστικό γνώρισμα

XML - ξεσηκώνοντας γλωσσική μετάφραση

Μάθετε περισσότερων