myWorldLingo-privacybeleid

Geheimhouding van persoonlijke informatie

WorldLingo respecteert en beschermt de privacy van de personen die gebruik maken van de myWorldLingo-vertaaldienst. Gegevens waarmee het mogelijk is uw identiteit te achterhalen, worden niet opzettelijk verstrekt aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, zoals wordt uiteengezet in dit privacybeleid. WorldLingo heeft dit privacybeleid opgesteld om u te doen inzien dat wij heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonlijke informatie betekent alle gegevens die gebruikt kunnen worden om de identiteit van een persoon vast te stellen, inclusief maar niet beperkt tot een voornaam en een familienaam, een thuisadres of enig ander fysiek adres en een e-mailadres of elke andere vorm van contactinformatie, hetzij bij u thuis, hetzij op het werk.

Cookies

myWorldLingo maakt gebruikt van een specifieke functie van uw webbrowser, namelijk "cookies"; daarmee kennen wij een unieke identificatie toe aan uw computer. Cookies zijn bestanden die uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. myWorldLingo gebruikt deze cookies om ons te laten weten of u myWorldLingo eerder al hebt bezocht. Dankzij deze cookies kunnen wij ook bepalen of u naar de website van WorldLingo bent gekomen via een specifieke weblink of banneradvertentie.

Links naar andere websites

Ongeacht de plaats waar uw persoonlijke informatie binnen myWorldLingo of in zijn naam wordt bewaard, treffen wij redelijke en passende maatregelen om de persoonsgegevens die u met ons deelt, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of onthulling.

Uw toestemming

Door van deze website gebruik te maken, gaat u akkoord met de voorwaarden uit ons privacybeleid en geeft u ons de toestemming om in het kader van myWorldLingo uw persoonlijke informatie te verwerken voor de doeleinden die hierboven werden vermeld alsook voor de doeleinden die worden toegelicht op de plaats waar myWorldLingo persoonlijke informatie verzameld op het web. Indien ons privacybeleid verandert, zijn wij voornemens alle nodige redelijke stappen te ondernemen om uw aandacht te vestigen op deze wijzigingen door alle wijzigingen duidelijk zichtbaar op onze website te publiceren gedurende een redelijke periode.