myWorldLingo Sekretesspolicy

Sekretess för Personlig Information

WorldLingo respekterar och skyddar privatinformationen tillhörande de individer som använder myWorldLingos översättningstjänster. Som förklaras i den här sekretesspolicyn, kommer individuellt identifierbar information om dig inte att med vilje avslöjas för någon tredje part, utan att tillåtelse först erhållits från dig. WorldLingo har satt upp den här Sekretesspolicyn så att du skall förstå med vilken omsorg vi ämnar behandla din Personliga Information.

Med Personlig Information menas all information som kan användas för att identifiera en individ, inklusive, men ej begränsat till, för- och efternamn, hem- eller annan fysisk adress, samt e-postadress eller annan kontaktinformation, för arbetsplatsen eller hemmet.

Cookies

myWorldLingo använder en funktion hos din Internet webbläsare som kallas för en "cookie" för att tilldela din dator en unik identitet. Cookies är filer som din webbläsare placerar på din dators hårddisk. myWorldLingo använder cookies för att de skall berätta för oss om du har besökt myWorldLingo tidigare och för att hjälpa oss att se om du kom till Worldlingo från en speciell Internetlänk eller banerannons.

Länkar till Andra Webbplatser

Varhelst din Personliga Information kan tänkas förvaras inom myWorldLingo eller för myWorldLingos räkning, ämnar vi vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda den Personliga Information du delar med dig av till oss, från icke auktoriserad tillgång och avslöjande.

Ditt Medgivande

Genom att använda den här Webbplatsen, ger du ditt medgivande till villkoren i vår Sekretesspolicy och till myWorldLingos bearbetning av Personlig Information för de ändamål som beskrivs ovan, liksom de som förklaras på de ställen myWorldLingo samlar in Personlig Information på Webben. Om Sekretesspolicyn skulle ändras, ämnar vi vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dessa förändringar meddelas dig genom att tillkännage alla förändringar väl synligt på vår webbplats under en rimlig tidsperiod.