myWorldLingo Villkor och Bestämmelser

Välkommen till myWorldLingo. Vänligen notera att du genom att köpa ett abonnemang från myWorldLingo, härmed utan begränsningar, samtycker till de här Försäljningsavtalsvillkoren ("Avtalet") liksom till vår Sekretesspolicy. WorldLingo., företaget som äger och driver Webbplatsen (härefter "WL") förbehåller sig rätten att ändra det här Avtalet utan anmälan, då du accepterat de villkor och bestämmelser som beskrivs nedan, då de kan ändras då och då och de utgör ett lagligen bindande avtal mellan dig och WL.

Försöksperioder

 1. För att ge våra kunder tillfälle att "prova på" myWorldLingos Produkter och Tjänster, erbjuder vi en försöksperiod, under vilken kunden registrerar sig för ett Abonnemang och kan ta del av alla Abonnemangsfördelarna. Om du anmäler dig för en försöksperiod och avbryter abonnemanget under en sådan försöksperiod kommer du inte att fakturerats enligt den betalningsinformation som du uppgett. Om du inte avbryter abonnemanget under försöksperioden kommer vi automatiskt att debitera Abonnemangsavgiften från ditt kreditkort, regelbundet var trettionde dag.
 2. Den här abonnemangstjänsten är enbart till för personligt bruk.
 3. WL kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgiften från ditt konto var trettionde dag, tills du avbryter abonnemanget.
 4. Om annullering sker under en pågående abbonnemangsperiod, träder annulleringen i kraft omedelbart. Abonnemang kan avbrytas genom att gå till följande webbplats: http://www.worldlingo.com/sv/mywl/login/cancel_account.html (Notera: Det krävs att du loggar in.)
 5. Betalning av abonnemanget ger dig rätt till följande (enbart genom tillgång direkt via individuell inloggning på myWorldLingos webbplatser):
  1. Obegränsade textöversättningar.
  2. Obegränsade e-postöversättningar.
  3. Obegränsade webbplatsöversättningar.
  4. Skapande och användande av skräddarsytt lexikon.
  WL förbehåller sig rätten att avlägsna eller ändra detaljerna i erbjudandena utan anmälan och/eller att upphöra med en tjänst eller avbryta ett abonnemang, i fall av orimligt användande av systemet. WL skall helt enligt eget bedömande avgöra vad som omfattar orimligt användande.
 6. Emedan WL gör alla rimliga ansträngningar för att erbjuda korrekta översättningar och därmed förbunden information, åtar sig WL inga skyldigheter eller ansvar för fel, uteslutningar eller oklarheter i översättningarna eller i annan information som erbjuds på Webbplatsen. WL är under inga omständigheter skadeståndsskyldig för några som helst skador som uppstår på grund av användande av Webbplatsen eller dess innehåll, inklusive direkt, indirekt, tillfälligt, efterföljande eller straffande skadestånd.
 7. Utan att begränsa något av det föregående, erbjuds innehållet och tjänsterna på Webbplatsen "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR MARKNADSLÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE KRÄNKANDE MATERIAL. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier, så de föregående uteslutningarna kan tänkas inte gälla för dig.
 8. Du står för och garanterar inför WL att text och annat material du skickar till WL, samt översättningen av denna text eller annat material som WL utför, inte kränker och inte kommer
  1. att kränka någon tredje parts copyright, varumärke, eller andra innehavsrätter eller offentlighets- eller sekretessrättigheter;
  2. strida mot någon gällande lag, förordning, bestämmelse eller regel;
  3. vara ärekränkande eller smädande;
  4. strida mot någon lag, inklusive alla lagar angående orättfärdig konkurrens, diskriminering, eller falsk marknadsföring;
  5. främja våld eller innehålla hatförtal; eller
  6. innehålla virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, cancelbot-filer, eller annan skadlig programvara.
  Vidare samtycker du till att skydda och hålla WL och dess Direktörer, Tjänstemän, Medlemmar och Anställda, samt dess filialer och deras Direktörer, Tjänstemän, Medlemmar och Anställda, skadelösa och skydda dem från brott mot din garanti häri, inklusive allt kränkande av copyright eller annan intellektuell egendom eller andra rättigheter tillkommande någon person eller enhet, eller annan olaglig aktivitet som kan uppstå genom att WL översätter eller sänder text eller annat material som du tillfört WL.
  Utan att begränsa det föregående, förbehåller sig WL specifikt rättigheten att neka till att utföra tjänster för texter eller annat material av vilken orsak det än må vara.
 9. Alla friskrivningsklausuler, skadelösheter och uteslutningar skall fortgå efter att det här Avtalet avslutats, av vilken orsak det än må vara.
 10. Det här avtalet lyder under och skall tolkas enligt Lagen i Staten Nevada, USA. Alla dispyter skall bedömas enbart inom Nevadas Domstolsjurisdiktion.