Професионален превод на WorldLingo, извършван от хора


Bookmark and Share

Качете документ за моментална оферта за превод.

Select Document(s) or Enter Word Count or Enter Text

Translate from:
Translate into:

За няколко записа, задръжте върху бутона "Control" или "Shift", когато избирате.

Бързи и прецизни на повече от 141 езика

Тъй като доброто име и финансовата сигурност на вашата фирма зависят от това, изборът на реномирана и професионална услуга за превод на документи е от изключително важно значение. И понеже световният пазар придобива все по-конкурентни измерения, в WorldLingo разбираме, че е важно посланието ви да бъде предадено по ясен и точен начин. С отдаден на дейността си екип от висококвалифицирани преводачи WorldLingo може да преведе документите ви на повече от 141 езика.

Квалифицирани преводачи, работещи на роден език

Нашите висококвалифицирани преводачи са компетентни професионалисти, работещи на два родни езика. Избрани са въз основа на своя опит и специализирани познания в отделни области. Цялостният ни процес на подбор гарантира предоставянето от наша страна на услуга, която отговаря на очакванията ви. Това ни позволява да ви предоставим възможно най-високото възможно качество на езиковите услуги в едно съвременно културно измерение. Качеството на всеки извършен от WorldLingo превод е двукратно проверявано от редактор и коректор, преди да ви предадем документа в завършен вид.

За документи с голям обем и комплексни оферти за проекти или ако желаете да получите оферта за език, който не е наличен в нашия съставител на моментални оферти, моля, свържете се с WorldLingo, като посочите своите изисквания. 

Version : WLS_5.1.0_Master