Dit is een computervertaling van de oorspronkelijke webpagina. Deze wordt alleen aan u getoond als algemene informatie en dient niet te worden beschouwd als volledig of accuraat. Close Disclaimer

Het Beleid van WorldLingoPrivacy


Efficiënt vanaf 17 September 2013

  1. De Veilige Haven van de EU.

    WorldLingo voldoet aan de V.S. - De EU. Het veilige kader van de Haven en de V.S. - Het Zwitserse Veilige kader van de Haven zoals die door de V.S. wordt uitgevaardigd. Ministerie van Handel betreffende de inzameling, het gebruik, en het behoud van persoonsgegevens van de lidstaten en Zwitserland van de Europese Unie. WorldLingo heeft verklaard dat het de Veilige Principes van de Privacy van de Haven van bericht, keus, voorwaartse overdracht, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang, en handhaving aanhangt. Om meer over het Veilige programma van de Haven te leren, en de certificatie van WorldLingo te bekijken, alstublieft bezoeken http://www.export.gov/safeharbor/

  2. Geschillenbeslechting met WorldLingo. Als u vragen of zorgen betreffende dit Beleid hebt, zou u moeten contacteren privacy@worldlingo.com
  3. WorldLingo. uw verzoek zal vervullen om uw persoonlijke informatie bij te werken te veranderen of te schrappen binnen 30 dagen door Victoria Munday te contacteren (privacy@worldlingo.com).

Uw privacy is van het grootste belang aan ons. Wij nemen ernstig de onze verantwoordelijkheid om uw gegevensbrandkast te houden en beschermd. Daartoe hangen wij de volgende principes aan:

  • Wij zullen uw persoonsgegevens aan derden voor geen doel ruilen of verkopen.
  • Wij zullen uw contactinformatie met een andere gebruiker of derde zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet delen.
  • Om het even welke persoonsgegevens die u verstrekt zullen met de industrie standaardprotocollen en technologie worden beveiligd.

Het bericht van om het even welke veranderingen die uw persoonsgegevens kunnen beïnvloeden of hoe het wordt gebruikt of gedeeld zal online in updates aan ons Beleid van de Privacy worden gepost. Wij zullen u van om het even welke veranderingen in het Beleid van de Privacy via onze website 30 dagen voorafgaand aan veranderingen het van kracht worden op de hoogte brengen.

Als u verkiest blijven de diensten WorldLingo na bericht van veranderingen gebruiken verzonden naar u of gepubliceerd op onze plaats, opteert u zijn daardoor in het nieuwe Beleid van de Privacy en keurt de veranderde praktijken goed.

Het Beleid van de Privacy van WorldLingo wordt ontworpen om u te helpen begrijpen hoe wij verzamelen en de persoonsgegevens gebruiken u verstrekt. Het helpen van u maken deelde besluiten mee toen het gebruiken van producten WorldLingo en de diensten die bij www.worldlingo.com en zijn direct bijbehorende domeinen worden gevestigd (collectief, „WorldLingo“ of „Website“).

Door tot WorldLingo te gebruiken of toegang te hebben, keurt u de praktijken goed die in dit Beleid van Privacy worden beschreven.

Als u vragen of zorgen betreffende deze verklaring hebt, zou u moeten contacteren ons privacypersoneel bij privacy@worldlingo.com.


1. Informatievergaring en Gebruik

In het algemeen, kunt u WorldLingo online bezoeken zonder het vertellen ons die u en zonder enige persoonlijke informatie te delen bent. Er zijn tijden nochtans, wanneer wij informatie van u zullen vereisen.

U kunt verkiezen om ons persoonlijke informatie in een verscheidenheid van situaties te geven. Bijvoorbeeld, kunt u ons informatie, zoals uw naam en e-mailadres willen geven toelatend ons om met u te corresponderen, een orde te verwerken, of u aan te bieden de abonnementsdienst.

U kunt ons van uw creditcarddetails ook voorzien om de dienst van ons of een beschrijving van uw onderwijs en het werkervaring met betrekking tot een vacature in WorldLingo te kopen u om waarwenst worden overwogen voor. Wij zijn van plan u te laten weten hoe wij dergelijke informatie zullen gebruiken alvorens wij het uit u bijeenzoeken; als u ons vertelt dat u ons niet deze informatie wilt gebruiken om verder contact op te nemen met u voorbij het vervullen van uw verzoeken, zullen wij uw wensen eerbiedigen. Als u ons persoonlijke informatie over iemand anders, zoals een echtgenoot of een het werkcollega geeft, zullen wij veronderstellen dat u hun toestemming hebt dit te doen.

Wanneer u om het even welke Dienst van de Automatische vertaling gebruikt die door WorldLingo wordt verleend, of het via deze website, Microsoft Office is, een klantenwebsite of ingebed binnen de dienst, WorldLingo waarborgen dat het zal noch nooit een copie van uw oorspronkelijke tekst houden maken zal die voor vertaling wordt voorgelegd, noch zal zal het een copie van uw vertaalresultaten maken noch houden.

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie door de volgende methodes:

1.1 registratie

een gebruiker WorldLingo of een toekomstige klant te worden, kunt u een rekening op deze Website tot stand brengen. Om een rekening tot stand te brengen moet u de volgende contactinformatie verstrekken: voornaam, laatste naam en e-mailadres. Een veilig wachtwoord dat letters en getallen bevat misschien die in het wilde weg door WorldLingo worden geproduceerd; alternatief zult u uw kunnen kiezen eigen wachtwoord.

U hebt de optie om ons van demografische informatie zoals aangewezen munt en geslacht te voorzien; wij moedigen u aan om deze informatie voor te leggen zodat kunnen wij u verstrekken een meer gepersonaliseerde ervaring op onze plaats.

WorldLingois de enige eigenaar van de verzamelde informatie over de website van WorldLingo.

1.2 de Informatie van het profiel

Wanneer u een gebruiker wordt, kunt u extra informatie in Manage verstrekken Mijn sectie van de Rekening van uw rekening; selecterend uw aangewezen bron en doeltaal, uw land van woonplaats, aangewezen munt en tijdstreek. Verstrekken van extra informatie voorbij dat die bij registratie wordt vereist is volledig facultatief, maar laat ons toe om u van een verbeterde gebruikerservaring te voorzien aangezien wij aangewezen waarden tijdens het onderhouden van u kunnen selecteren; bijvoorbeeld verstrekkend online betaling voor een vertaalproject.

1.3 orden

Als u de dienst van ons koopt, vragen wij bepaalde persoonsgegevens bij u over onze ordevorm. U moet contactinformatie (naam, e-mail en het facturerings adres) en financiële inlichtingen (creditcardaantal en vervaldatum) verstrekken. Wij gebruiken deze informatie voor het facturerings doeleinden en om uw orden te vullen. Als wij probleem verwerkend een orde hebben, zullen wij de details gebruiken die worden verstrekt om u te contacteren.

1.4 de Dossiers van het logboek

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie en slaan het in logboekdossiers op. Deze informatie omvat internet-protocol (IP) adressen, browser type, Internet dienstverlener (ISP), verwijzend/ga pagina's, werkend systeem, datum/tijdzegel, en clickstream gegevens weg.

Wij gebruiken deze informatie, die geen individuele gebruikers, identificeert om tendensen te analyseren, de plaats te beheren, de bewegingen van gebruikers rond de plaats te volgen en demografische informatie over onze basis van gebruikers te verzamelen als geheel. Wij verbinden dit automatisch verzamelde gegeven niet met persoonsgegevens.

Wij gebruiken de derde volgende dienst, Google Analytics die koekjes aan spoor nietpersoonlijke gegevens over bezoekers aan onze plaats demografische gegevens over de plaats van onze bezoekers en totaal aantal gebruikers gebruikt kunnen bereiken.

1.5 koekjes

Een koekje is een klein tekstdossier dat op de computer van een gebruiker voor registratiedoeleinden wordt opgeslagen. Wij gebruiken koekjes op de plaats. Wij verbinden niet de informatie die wij in koekjes aan om het even welke persoonsgegevens hebben opgeslagen u terwijl op de plaats voorlegt.

Wij gebruiken zowel de koekjes van zittingsidentiteitskaart als blijvende koekjes. Wij gebruiken zittingskoekjes om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken om onze plaats te navigeren. Een koekje van zittingsidentiteitskaart verloopt wanneer browser wordt gesloten. Een blijvend koekje blijft op uw harde aandrijving voor een uitgebreide tijdspanne. U kunt blijvende koekjes verwijderen door richtingen te volgen die in uw browser van Internet „hulp“ dossier worden verstrekt.

Wij plaatsen een blijvend koekje om uw wachtwoorden op te slaan, zodat moet u niet het meer dan eens ingaan. De blijvende koekjes laten ons toe ook om de belangen van onze gebruikers te volgen en te richten om de ervaring op onze plaats te verbeteren.

Als u koekjes verwerpt, kunt u de plaats nog gebruiken, maar uw capaciteit om sommige gebieden van de plaats te gebruiken zal worden beperkt.

Sommige van onze bedrijfspartners (b.v. advertisers) gebruikskoekjes op onze plaats. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze koekjes. Zie „Advertisers van de Derde.“


Deze sectie behandelt het gebruik slechts van koekjes door de plaats en behandelt het gebruik van koekjes door geen advertisers.

1.6 duidelijke Gifs (de Bakens van het Web/de Insecten van het Web)

Onze derde adverterende partners kunnen een softwaretechnologie aanwenden genoemd duidelijke gifs (a.k.a. De Bakens van het Web/de Insecten van het Web). Duidelijke gifs zijn uiterst kleine grafiek met een uniek herkenningsteken, gelijkend in functie op koekjes, en gebruikt om de online bewegingen van de gebruikers van het Web te volgen. In tegenstelling tot koekjes, die op de de computer harde aandrijving van een gebruiker worden opgeslagen, worden duidelijke gifs ingebed invisibly op Web-pagina's en zijn over de grootte van één pixel. Wij verbinden geen informatie die door duidelijke gifs wordt verzameld met identificeerbare informatie van onze klanten de persoonlijk.

1.7 gebruik van Informatie

Het persoonsgegeven u om op deze plaats verkiest te verstrekken wordt gebruikt alleen om uw ervaring van deze plaats te verbeteren. Extra informatie, die u niet persoonlijk aangezien een individu, „patronen van gebruik“ gegevens door de plaats wordt verzameld identificeert, kan deze informatie door WorldLingo worden gebruikt om marktmogelijkheden te identificeren en de dienstverbeteringen te maken aangezien WorldLingo aangewezen acht. Bovendien de „patronen van gebruik“ gegevens kunnen met vertrouwde op derden worden gedeeld.

2. Mededelingen van WorldLingo

2.1 speciale Aanbiedingen en Updates

Wij kunnen u informatie over producten en de diensten, speciale overeenkomsten, en bevorderingen nu en dan verzenden. Uit eerbied voor uw privacy, toen u uw rekening cre�ërde kunt u van deze mededelingen uitstappen, te zien bovendien gelieve de sectie van de „Keus en van de Opt-out“.

2.2 op dienstbetrekking hebbende Aankondigingen

Wij zullen u strikt op dienstbetrekking hebbende aankondigingen bij zeldzame gelegenheden verzenden wanneer het noodzakelijk is dit te doen. Bijvoorbeeld, als onze dienst tijdelijk voor onderhoud wordt opgeschort, zouden wij u een e-mail kunnen verzenden.

U kunt niet opt-out van deze mededelingen, die niet promotie van aard zijn.

2.3 de Dienst van de klant

Gebaseerd op de persoonsgegevens voorziet u ons van bij registratie, kunnen wij u tot twee het welkom heten e-mail verzenden om uw gebruikersbenaming en wachtwoord te verifiëren. Wij zullen ook met u in antwoord op uw onderzoeken, communiceren om de diensten te verlenen u, en vraagt om uw rekening te beheren. Wij zullen met u per e-mail of telefoon communiceren.

3. Het Delen en de Onthulling van de informatie

3.1 gezamenlijke (niet-persoonlijk identificeerbare) Informatie

Wij delen bijeengevoegde demografische informatie over onze basis van gebruikers met onze partners en advertisers. Deze informatie identificeert geen individuele gebruikers. Wij verstrekken rapporten aan onze reclamepartners over het aantal gebruikers die wij van specifieke landen hebben gehad. Wij verbinden gezamenlijke gebruikersgegevens met geen persoonsgegevens.

3.2 persoonlijk identificeerbare informatie

Wij Delen geen persoonsgegevens met Derden.

3.3 agenten

Wij gebruiken de bedrijven van de creditcardverwerking om u voor de diensten te factureren. Deze bedrijven behouden, delen, slaan of gebruiken persoonsgegevens voor geen doel buiten dat op voor die het oorspronkelijk voorgenomen was.

3.4 Dienstverleners

Wij gebruiken aangegane specialisten om de professionele menselijke vertaling en de diensten te verlenen DTP die op onze plaats geadverteerd. Wanneer u voorlegt een menselijke vertaalbaan om het even welke persoonlijk identificeerbare informatie in de vertaling bevatte niet voor enig doel buiten dat zal gebruikt worden voor die het oorspronkelijk voorgenomen was. Een ander persoonsgegeven wordt niet gedeeld met de contractant dat die dienst verleent.

Deze derden zijn belemmerd van het gebruiken van uw persoonlijk identificeerbare informatie voor een ander doel.

3.5 wettelijke Ontkenning

Wij be*houden ons het recht voor uw persoonsgegevens zoals vereist in wet te onthullen en wanneer wij geloven dat de onthulling noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of aan het gerechtelijke te werk gaan, een hoforde of wettelijk een proces te voldoen gediend op ons WebsiteBedrijf.

3.6 keus/Opt-out

Wij verstrekken u de kans aan „opt-out“ van het hebben van uw persoonlijk identificeerbare gebruikte informatie voor bepaalde doeleinden, wanneer wij om deze informatie vragen. Bijvoorbeeld, als u koopt een product/de dienst maar wenst om geen extra marketing materiaal van ons te ontvangen, kunt u op uw voorkeur op onze ordevorm wijzen.

Wij posten klantentestimonials op onze website die persoonlijk identificeerbare informatie zoals de naam van de klant kan bevatten. Wij verkrijgen de toestemming van de klant voorafgaand aan het posten van testimonial om hun naam samen met hun testimonial te posten.

3.7 Advertisers van de derde

De advertenties die op de Website verschijnen worden geleverd aan gebruikers door onze adverterende partners. Wij delen de bijeengevoegde Informatie van het websitegebruik over gebruikers met derdeadvertisers voor het richten van reclame op de plaats.

Wij staan derdebedrijven toe om advertenties te dienen en/of bepaalde anonieme informatie te verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie (b.v., stroominformatie, browser type, tijd en datum, onderwerp van over geklikt of gescrolde reclame klikken) tijdens uw bezoeken aan dit en andere Websites gebruiken om reclame over goederen en de diensten te verstrekken die waarschijnlijk zullen zijn van duidelijkere belangstelling aan u. Deze bedrijven gebruiken typisch een koekje of derdeWebbaken om deze informatie te verzamelen. Om meer over deze gedrags reclamepraktijk of aan opt-out van dit type te leren van reclame, kunt u bezoeken www.networkadvertising.org.

4. Verbindingen met Andere Plaatsen

Deze Website bevat verbindingen aan andere plaatsen die niet worden bezeten of gecontroleerd door WorldLingo Please me ervan bewust ben dat wij, WorldLingo niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere dergelijke plaatsen zijn.

Wij moedigen u aan bewust om ons van dit te zijn wanneer u onze plaats en verlaat om de privacyverklaringen van elke Website te lezen die persoonsgegevens verzamelt.

Deze privacyverklaring is slechts op informatie van toepassing die door deze Website wordt verzameld.

Sociale Media (Eigenschappen) en Widgets

Onze Website omvat de Sociale Eigenschappen van Media, zoals Facebook zoals knoop en Widgets, zoals het Aandeel deze knoop of interactieve mini-programma's die op onze plaats lopen. Deze Eigenschappen kunnen uw IP adres verzamelen, die u bezoeken op onze plaats, en kunnen een koekje plaatsen om de Eigenschap toe te laten om behoorlijk te functioneren pagineren. De sociale Eigenschappen en Widgets van Media worden of ontvangen door een derde of op onze Plaats direct ontvangen. Uw interactie met deze Eigenschappen worden door het privacybeleid van het bedrijf geregeerd dat het verstrekt.

Openbare Forums

Onze Website biedt openbaar toegankelijke blogs of communautaire forums aan. U zou zich ervan bewust moeten zijn dat om het even welke informatie u op deze gebieden verstrekt worden gelezen, kan worden verzameld en, door anderen worden gebruikt wie tot hen toegang hebben. Om om verwijdering te verzoeken van uw persoonlijke informatie van ons blog of communautair forum, contacteer ons bij privacy@worldlingo.com. In sommige gevallen, kunnen wij niet uw persoonlijke informatie kunnen verwijderen, waarbij wij u zullen laten weten of kunnen wij dit doen niet en waarom.

5. Toegang tot persoonlijk Identificeerbare Informatie

Als uw persoonlijk identificeerbare informatie verandert, of als u niet meer wenst om onze dienst te gebruiken, kunt u het verbeteren en bijwerken door Manage Mijn toegankelijke eigenschap van de Rekening wanneer u op uw rekening ondertekent.

In het geval van het desactiveren van of het annuleren van uw rekening kunt u dit door Manage doen Mijn eigenschap van de Rekening, echter, als u een actief abonnement hebt of hangende de banen u niet uw rekening desactiveren of zullen kunnen schrappen en moeten met de elektronische post versturen Klantenondersteuning bij unsubscribe@worldlingo.com.

Wij zullen uw informatie behouden zolang uw rekening actief is of zoals nodig om u te verstrekken de diensten. Als u wenst om uw rekening te annuleren of te verzoeken om dat wij niet meer uw informatie gebruiken om u te verstrekken contacteren de diensten ons op het e-mail hierboven vermelde adres. Wij zullen zonodig uw informatie om onze wettelijke verplichtingen behouden en gebruiken na te leven, geschillen op te lossen, en onze overeenkomsten af te dwingen.

6. Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wanneer u gevoelige informatie (creditcarddetails) over onze registratie of ordevormen ingaat, coderen wij dat informatie gebruikend de veilige technologie van de contactdooslaag (SSL).

Wij volgen algemeen aanvaarde de industrienormen om de persoonlijke informatie te beschermen die aan ons, zowel tijdens transmissie wordt voorgelegd en zodra wij het ontvangen. Nochtans zijn geen methode van transmissie over Internet of methode van elektronische opslag 100% beveiligt. Daarom terwijl wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij zijn absolute veiligheid waarborgen niet.

Als u om het even welke vragen over veiligheid op onze Website hebt, kunt u sturen e-mail ons bij security@worldlingo.com.

7. Bedrijfs Overgangen

In de gebeurtenis WorldLingogoes door een bedrijfsovergang, zoals een fusie, aanwinst door een ander bedrijf of verkoop van alles of een gedeelte van zijn activa, zullen uw persoonsgegevens waarschijnlijk onder de overgebrachte activa zijn. U zal via e-mail van zulk verandering in eigendom of controle van uw persoonlijke informatie worden op de hoogte gebracht.

8. Veranderingen in dit Beleid van Privacy

Wij be*houden ons het recht voor dit Beleid van Privacy op elk ogenblik te wijzigen of te veranderen. Als wij beslissen ons Beleid van de Privacy te veranderen of te wijzigen, zullen wij die veranderingen of wijzigingen aan dit Beleid van Privacy posten. Wij zullen u van om het even welke veranderingen in het Beleid van de Privacy via onze website 30 dagen voorafgaand aan veranderingen het van kracht worden op de hoogte brengen.

Als wij om het even welke materiële veranderingen aanbrengen zullen wij u per e-mail (die naar het e-mailadres wordt verzonden dat in uw rekening wordt gespecificeerd) of door middel van een bericht op deze Plaats voorafgaand aan de verandering die efficiënt op de hoogte brengen wordt. Wij moedigen u aan om deze pagina voor de recentste informatie periodiek te herzien over onze privacypraktijken.

9. Contacteer ons

Als u om het even welke vragen of commentaren hebt te versturen gelieve ons bij met de elektronische post privacy@worldlingo.com of contacteer ons bij:

WorldLingo
Aandacht.: Het beleidskwesties van de privacy
6375 de Weg van S LMOE, Reeks #203
Las Vegas, NV 89120